Trona Patentrådgivning AB

    trona_toptext

Om Trona

Trona Patentrådgivning bildades 2009 av Rut Herbjörnsen.

Vi är anslutna till SEPAF, branschföreningen för patentbyråer i Sverige.
Dess syfte är att upprätthålla god etik och hög yrkesskicklighet i
branschen. SEPAFs allmänna uppdragsvillkor är en trygghet för
kunderna. Etikkommittén övervakar att de etiska riktlinjerna
följs, den byrå som bryter mot regelverket ställs till ansvar.
Vi tillämpar SEPAFs allmänna uppdragsvillkor.

sepaf logo web medlem

 

 
You are here: Start / Om Trona