Trona Patentrådgivning AB

  trona_toptext_no

Linker

Her har vi samlet noen linker som kan komme til nytte.

Patentverk

 

Sider der man kan søke etter informasjon om patentsøknader og patent:

 •  

  • epoline har statusinformation och all allment tilgjengelig informasjon om saksbehandlingen av europeiske patentsøknader og patent.
  • espacenet er en database med mengder av patentsøknader og patent fra bl.a. EPO, PCT og USA
  • USPTO/PAIR er det amerikanske patentverkets portal til statusinformasjon og saksbehandlingsinformasjon om US-søknader og -patent.
  • Søkeverktøy for patent och patentsøknader i USA. OBS at det fins to separate søkeverktøy: det blå til venstre for bevilgede patent og det røde til høyre for patentsøknader.
  • WIPOs søkeverktøy for PCT-søknader, Patentscope
  • Det japanske patentverkets informasjonsside. Gjennom å klikke på PAJ får man opp en søkeside for japanske patent og patentsøknader.

  EQE-relaterte linker

   

   

   

   
  pro_sidbild2_no
  You are here: Start / Informasjon og linker