Trona Patentrådgivning AB

    trona_toptext_no

Nytt om patentering av dataprogram

EPOs Enlarged Board of Appeal publiserte nylig sin oppfatning om patentering av datarelaterte oppfinnelser.

Enlarged Board lykkes med kunststykket å avvise spørsmålene men samtidig fastslå gjeldende praksis.

Regelverk og praksis for patent på datarelaterte oppfinnelser, og spesielt dataprogram, blir derfor uforandret.

Enlarged Board har også tatt sjansen til å kommentere sin egen rolle og hvilke forusetninger som gjelder for at den oerhodet skal kunne ta opp et spørsmål til vurdering. Dette er interessant lesning, og kan tolkes som kritikk av klåfingrethet med politiske motiver. Framfor alt påpekes at det er naturlig at praksis utvikles over tid, og at dette ikke nødvendigvis tyder på en konflikt, spesielt for unge tenknikkområder som er i sterk utvikling.

En lengre sammenfatning finnes på den engelske versjonen av hjemmesiden. Hele beslutningen kan leses her:

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/DC6171F182D8B65AC125772100426656/$File/G3_08_opinion_en.pdf

 
You are here: Start