Trona Patentrådgivning AB

    trona_toptext_no

Patent innen nanoteknikk

Juristen Ana Nordberg har skrevet en masteroppgave om effekten av patentsystemet innen nanoteknikk.

En interessant artikkel i Svenska Dagbladet og en interessant oppgave.

I dag fins en frivillig eksamen, som administreres av IP-samfundet. Det svenske næringsdepartementet har gjort en utredning om hvordan man kan styrke taushetsplikten for patentfullmektiger og det såkalte "client-attorney privilege". For at en sånn taushetsplikt skal kunne hevdes f.eks. i en domstol, kreves en statlig godkjennelse av patentfullmektiger. De foreslåtte lovendringene medfører en mulighet for patentfullmektiger til å få en statlig godkjennelse, som dog ikke kommer til å være et krav for å få virke som patentfullmektig i Sverige. Også ikke-autoriserte personer skal med andre ord kunne fortsette som patentfullmektiger, men kommer ikke til å omfattes av "client - attorney privilege".

 
You are here: Start / IP-akademin