Vi vill erbjuda rådgivning och hjälp i frågor som rör immaterialrätt för att på bästa sätt hjälpa kunden.

Trona Patentrådgivning - Professionell patentrådgivning

Rådgivning och utbildning inom immaterialrätt

Utbildningarna läggs upp utifrån ert företags behov och skräddarsys utifrån deltagarnas förkunskaper och mål.

Sedan 2010 har Trona erbjudit rådgivning och hjälp i frågor som rör immaterialrätt. Vi hjälper våra kunder att ta vara på värdet som finns i intellektuella tillgångar i företagen. Genom att bygga långsiktiga relationer lär vi känna våra kunder för att kunna ge bästa möjliga råd utifrån varje kunds situation. Vi samarbetar för att komma fram till bästa möjliga immaterialrättsskydd för just er verksamhet med hänsyn till bransch, storlek, geografisk spridning mm.

Givetvis hjälper vi även till med att skydda rättigheterna och att förankra en medvetenhet om IP-rättigheter i er organisation.

Under varumärket IP-akademin erbjuder vi även handledning och utbildningar för ingenjörer, jurister, administratörer och andra som arbetar praktiskt med immaterialrätt.

Startsidan text längre ned
Alla rättigheter © Trona Patentrådgivning AB