• Om oss

Trona Patentrådgivning

Trona Patentrådgivning bildades 2009 av Rut Herbjörnsen.

Vi är anslutna till SEPAF, branschföreningen för patentbyråer i Sverige. Dess syfte är att upprätthålla god etik och hög yrkesskicklighet i branschen. SEPAFs allmänna uppdragsvillkor är en trygghet för kunderna. Etikkommittén övervakar att de etiska riktlinjerna följs, den byrå som bryter mot regelverket ställs till ansvar. Vi tillämpar SEPAFs allmänna uppdragsvillkor.

Om Nessetrona

Trona (Nessetrona) är ett berg i Espedalen i Norge, som ligger en bit norr om Lillehammer.
Klicka här för att se hur det ser ut.

Såhär ser det ut från södra sidan.

Och man kan gå dit på bara en timme

Under Nessetrona bodde Vis-Knut, Knut Rasmusson Nordgården. Han föddes 1792, växte upp med åtta syskon och var sjuklig hela livet. Bland annat led han av epilepsi. Som vuxen blev han känd som helbrägdagörare och predikant. Människor åkte långt för att få hjälp av Vis-Knut. Han var synsk och har bland annat spått att en dag ska Nessetrona spricka och då kommer alla som bor i dalen att bli rika, för inuti berget finns det silver.

När han dog, i 1876, spreds ett kraftigt ljus över himlen, berättas det.

Om Rut

Rut CV

Erfarenhet:

Från 2009 har jag drivit Trona Patentrådgivning, och sedan 2012 även IP-akademin.

Från 1996 - 2009 arbetade jag som patentombud hos Albihns. Jag hade även kundansvar för några av Albihns största kunder.

Efter att ha tagit EQE i 2001 föreläste jag vid Albihns interna EQE-förberedande kurs, tills den togs över av IP-akademin i 2005. Inom Albihns har jag också fungerat som mentor för nya patentombud från 2005 till 2009. Från 2006 – 2009 hade jag ansvar för kursen “Fundamentals of European Patent Practice”, som Albihns erbjöd varje år till externa deltagare från hela världen.

Från Januari 2008 till November 2009 var jag också chef för Knowlegde Management inom Albihns. Denna funktion ingick i koncernledningen och omfattade bl a att utveckla strukturer för den professionella utbildningen av patentombud inom Albihns. Under denna period lanserade vi ett traineeprogram, samt utvecklade mentorfunktionen och EQE-förberedelserna inom Albihns.

Utbildning och kvalifikationer:

 • Civ.ing från Norges Tekniske Högskole, 1990
 • EQE 2000 – 2001
 • Master of IP Law and Management 2009
 • Auktoriserat patentombud 2010
   

Medlemskap

 • epi
 • Sveriges IP-ombuds Samfund (IP-samfundet)
 • SPOF (ordförande)
 • FICPI Sweden (styrelseledamot)
   

Anställningar:

 • 2009 – nu: Trona Patentrådgivning
 • 1996 – 2009: Albihns Stockholm (patent attorney, electronics, telecom)
 • 1990 – 1996: Ericsson (technical communicator; project leader)
Alla rättigheter © Trona Patentrådgivning AB