• Strategisk rådgivning

Strategisk rådgivning

Rådgivning kring patent och andra skyddsformer

Vi hjälper gärna till med att bedöma vilka skyddsformer som är rätt för ert företag och hur ni kan utnyttja dem på bästa sätt. Rätt använt kan patent och annan immaterialrätt användas för att stärka ert företag och öka lönsamheten. Ibland är andra lösningar mer effektiva, t ex varumärke eller designskydd, eller någon form av samarbeten. Ofta kan olika typer av rättigheter samverka för att ge ett bra helhetsskydd. Vi ger alltid de råd som vi menar är bäst utifrån varje kunds unika situation.

Bedömning av idéer både med avseende på patenterbarhet och nyttan med ett patent. 

Att söka patent eller inte är en fråga om chanserna att den tekniska lösningen bedöms som patenterbar, men även om vilken nytta ni skulle kunna ha av ett patent, och på vilket sätt. Detta beror på ert företags situation och även på den bransch ni verkar i. Vi kan hjälpa er bedöma om ett patent är rätt för er eller om någon annan typ av immaterialrätt är mer lämplig. Om man väljer att inte söka patent kan det vara viktigt att vidta åtgärder så att idén skyddas som en företagshemlighet, eller tvärtom att publicera så att ingen annan kan få patent i framtiden.

Att hantera andras patenträttigheter

Att känna till vilka patent andra aktörer har kan vara avgörande för att slippa dyra och arbetskrävande processer, eller tvingas ändra i produkter man redan har utvecklat. Vi kan hjälpa till med undersökningar och med bedömningar av resultaten och med åtgärder så som invändningar mot patent.

Kontakta oss Contact us today

Rut Herbjørnsen

Europapatentombud
Auktoriserat svenskt patentombud


Läs också Dont miss

Validering av EP-patent

Validering av EP-patent

Vi kan erbjuda bra pris på valideringar av beviljade EP-patent i Sverige. Kontakta oss för mer information.

Läs mer read more
Patentansökan

Patentansökan

Kommer vi fram till att ni skulle ha nytta av ett patent kan vi utarbeta patentansökningar utifrån era behov och även driva dem fram till godkända patent.

Läs mer read more
Handledning

Handledning av patentkonsulter

Vi har lång erfarenhet av handledning av patentkonsulter på alla nivåer; och individuellt eller i smågrupper.

Läs mer read more
Alla rättigheter © Trona Patentrådgivning AB